Japanese / Sushi Restaurants near F. Gomez St, Santa Rosa City, Philippines

 
Showing 1 - 3 of 3

Karate Kid
Japanese / Sushi Restaurants

Approximately 1.46 KM away

Address : Ground Floor, SM City Santa Rosa, Manila South Road, Tagapo, Laguna

Rai Rai Ken
Japanese / Sushi Restaurants

Approximately 1.46 KM away

Address : Ground Floor, SM City Santa Rosa, Manila South Road, Tagapo, Laguna

Tokyo Tokyo
Japanese / Sushi Restaurants

Approximately 1.46 KM away

Address : Ground Floor, SM City Santa Rosa, Manila South Road, Tagapo, Laguna